Colocviul Național de Literatură Română Contemporană

In perioada 18-19 martie 2010 se desfasoara Colocviul National de Literatura Romana Contemporana, editia a VI-a, in Aula Universitatii Transilvania, Invitati speciali : poetul, criticul si istoricul literar Ion Pop si prozatorul Radu Cosasu.

Evenimentul este organizat de Facultatea de Litere a Universitatii Trasnilvania din Brasov. Participa studenti si cadre didactice de la 14 Universitati din tara.

Programul evenimentelor de joi, 18 martie 2010
09,00–10,30 Deschiderea Colocviului
Sala mare a Aulei Universităţii Transilvania din Braşov
Cuvântul Rectorului Universităţii Transilvania din Braşov, prof. univ. dr. Ion Vişa
Cuvântul Decanului Facultăţii de Litere, prof. univ. dr. Andrei Bodiu
Virgil Podoabă despre Radu Cosaşu
Radu Cosaşu – confesiuni de autor
Andrei Bodiu despre Ion Pop
Ion Pop – confesiuni de autor

Sesiunea studenţilor – Secţiunea I / sala UI2
Ion Pop, poet, critic şi istoric literar
Juriul secţiunii:
Crina Bud
Sanda Cordoş
Rodica Ilie
Ruxandra Ivăncescu
Nicolae Oprea
Lăcrămioara Petrescu
Sorina Sorescu
Andrei Terian

Sesiunea studenţilor – Secţiunea II / sala UI3Radu Cosaşu, prozator
Juriul secţiunii:
Ioana Both
Elena Crasovan
Mihai Ignat
Adrian Lăcătuş
Marius Miheţ
Catrinel Popa
Ion Simuţ
Dragoş Varga

Secvenţa I – Moderator: asist. dr. Georgeta Moarcăs
10,45 – 11,00
Andreea Smedescu, Universitatea din Piteşti
Elemente livreşti şi simboluri mitice în poezia lui Ion Pop
11,00-11,15
Iulia Rădac, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj
Ion Pop la „Echinox”
11,15-11,30
Luiza Bubău, Universitatea Transilvania din Braşov
Ion Pop şi „obsesia” totului
11,30-11, 45
Gheorghiţă Răileanu, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
Ion Pop. De la instantaneul critic la interacţiunea receptării
11,45- 12,05 Discuţii

Secvenţa I – Moderator: lect. dr. Mihai Ignat10,45-11,00
Valentin Covaciu, Universitatea Petru Maior din Târgu-Mureş
Calul din cubul de gheaţă
11,00-11,15
Oana Doboşi, Universitatea de Vest din Timişoara
Despre bătrâneţe şi cadenţa vieţii cotidiene
11,15-11,30
Irina Mircea, Universitatea Transilvania din Braşov
Radu Cosaşu între nostalgia mic-burgheză şi pseudo-metamorfoza proletcultistă
11,30-11,45
Monica Mihalca, Universitatea de Nord din Baia-Mare
Radu Cosaşu – Îmlânzirea literaturii sau efortul de a fi inconsecvent
11,45-12,05 Discuţii

Secvenţa II Moderator: asist. dr. Romulus Bucur
12, 15- 12,30
George Neagoe, Universitatea din Bucureşti
Un critic neomodern al avangardei
12,30-12,45
Ana Maria Puşcaşu, Universitatea din Timişoara
Ipostaze (ofensive) ale corporalităţii în poezia lui Ion Pop
12,45-13,00
Ioana Mihaela Vultur, Universitatea „Petru Maior”
din Târgu-Mureş
Expertiza literaturii de avangardă
13,00-13,15
Laura Cornea, Universitatea de Nord din Baia-Mare
Ion Pop – Marginile poeziei
13,15-13,35 Discuţii

Secvenţa II Moderator: conf. dr. Ruxandra Ivăncescu
12,15-12,30
Robert Cincu, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj
Consolarea prin politică în proza lui Radu Cosaşu
12,30-12,45
Elena Pârlog, Universitatea din Bacău
Radu Cosaşu, Însisificarea stării de interbelic
12,45- 13,00
Alina Ţiboacă, Universitatea Transilvania din Braşov
Realitatea ficţiunii sau ficţiunea realităţii
13,00- 13,15
Georgiana Avram, Universitatea din Piteşti
„Nuvelistul” şi absurdul cotidian în proletcultism
13,15-13,35 Discuţii

Secvenţa III Moderator: prep. univ. Dan Botezatu
14,30- 14,45
Raluca Toderel, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Ion Pop – critic al echinoxismului
14,45-15,00
Gabriel Nedelea, Universitatea din Craiova
Ion Pop. O perspectivă asupra avangardei româneşti
15,00-15,15
Cristina Popescu, Universitatea din Bacău
„Elogii în defensiva” avangardei literare româneşti.
Critica, mitul şi echilibrul dinamic
15,15-15,30
Simona Necula, Universitatea Transilvania din Braşov
Vasul lui Argo sau reabilitarea manierismului echinoxist
15,30-15,45
Iulia Socea, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Ion Pop. Ceremoniile reprezentării

Secvenţa III Moderator: conf. dr. Adrian Lăcătuş
14,30- 14,45
Silvia Mitricioaiei, Universitatea din Bucureşti
Radu Cosaşu sau despre imposibilitatea matematicilor
14,45-15,00
Andreea Apetrăchioaiei, Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi
Eros „în creion” şi livresc „scrijelit cu stiloul” în poezia lui
Radu Cosaşu
15,00-15,15
Adina Covrescu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Ideologie şi libertate în ciclul Supravieţuirilor
15,15- 15,30
Vlad Sibechi, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Radu Cosaşu. Exerciţii de supravieţuire. Între realitate,
ironie şi ficţiune
15,30-15,45
Niţu Daniela, Universitatea Transilvania din Braşov
Pun(c)te de trecere
15,45-16,00
Irina Roxana Georgescu, Universitatea Bucureşti
Ficţionari şi ficţiuni
16,00-16,20 Discuţii

16:30–18:30 Dezbatere: Scriitorul în/şi Universitate(a)Sala mare a Aulei Universităţii Transilvania din Braşov
Participă: Ion Pop, Radu Cosaşu, Al. Cistelecan, Ovidiu Moceanu, Virgil Podoabă,
Caius Dobrescu, Gheorghe Ardeleanu şi alţii
Moderator: Andrei Bodiu

Programul evenimentelor de vineri, 19 martie 2010
Secv. I – Moderator : prof. dr. Ovidiu Moceanu
8,00-8,15
Lect. dr. Sorina Sorescu, Universitatea din Craiova
De recitit : Jocul poeziei
8,15-8,30
Dr. Elena Craşovan, Universitatea de Vest din Timişoara
Radu Cosaşu “As Times Goes By”
8,30-8,45
Lect. dr. Nicoleta Cliveţ, Universitatea Transilvania din Braşov
Ion Pop faţă cu poezia mai multor generaţii (şaizecistă,
optzecistă şi douămiistă)
8,45 – 9,00
Lect. dr. Mihai Ignat, Universitatea Transilvania din Braşov
Supravieţuiri onomastice
9,00-9,20 Discuţii
9,20-9,30 Pauză

Secv. II – Moderator: prof. dr. Virgil Podoabă9,30-9,45
prof. dr. Nicolae Oprea, Universitatea din Piteşti
Poetul cărturar (Ion Pop)
9,45-10,00
prof. dr. Ioana Both, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj
Retorica extremismului de centru
10,00-10,15
Lect. dr. Crina Bud, Universitatea de Nord din Baia-Mare
Ion Pop – Ore avangardiste
10,15-10,30
Asist. dr. Catrinel Popa, Universitatea din Bucureşti
Când povestirea devine poem (transgresarea graniţelor
dinspre genurile canonice în Poveşti pentru a-mi
îmblânzi iubita)
10,30-10,45
Prof. dr. Vasile Spiridon, Universitatea din Bacău
Titlu rezervat
10,45-11,05 Discuţii
11,05-11,15 Pauză

Secv. III – Moderator: conf. dr. Adrian Lăcătuş11,15-11,30
Prof. dr. Caius Dobrescu, Universitatea din Bucureşti
Muzica îndoielii
11,30-11,45 – Prof. dr. Lăcrămioara Petrescu,
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
Ion Pop – lectura poeziei
11,45-11,55
Lect. dr. Dragoş Varga, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Titlu rezervat
11,55-12,05 – conf. dr. Ruxandra Ivăncescu,
Universitatea Transilvania din Braşov
Ion Pop, criticul literar
12,05-12,20 Discuţii
12,20-12,30 Pauză

Secv. IV – Moderator: conf. dr. Rodica Ilie12,30-12,45
Conf. dr. Sanda Cordoş, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj
Cu Radu Cosaşu şi Ion Pop la revoluţie
12,45-13,00 – Lect. dr. Daniela Petroşel, Universitatea
„Ştefan cel Mare” din Suceava
Titlu rezervat
13, 00-13,15
Prof. dr. Andrei Bodiu, Universitatea Transilvania din Braşov
Domnilor tovarăşi
13,15-13,30
Lect. dr. Andrei Terian, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Judecata de valoare în critica lui Ion Pop
13,30-13,40
Conf. dr. Adrian Lăcătuş, Universitatea Transilvania din Braşov
Istoria lui Radu Cosaşu
13,40-13,50 – Prof. dr. Virgil Podoabă, Universitatea
Transilvania din Braşov
Experienţă revelatoare şi operă la Radu Cosaşu
13,50-14,05 Discuţii
14,05-15,00 Masa de prânz

15:00–16:30 Decernarea premiilor ediției a VI-a

Dezbatere: Biografia şi opera
Sala mare a Aulei Universităţii.
Participă: Radu Cosaşu, Ion Pop, Ion Simuţ, Sanda Cordoş, Al. Cistelecan, Caius Dobrescu, Alexandru Muşina,
Virgil Podoabă şi alţii. Moderator: Adrian Lăcătuş
17:00–19:00
Dialaog cu Radu Cosaşu, sala UI2 Dialog cu Ion Pop. Lansarea volumului de poezie
Moderator: Caius Dobrescu Litere şi albine, sala UI3. Moderator: Andrei Bodiu

S-a întâmplat într-o joi

Elise Wilk (n. 29 iulie 1981, Braşov)
• Licenţiată a Facultăţii de Jurnalistică, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj
• Absolventă a Masteratului în „Literatură şi Comunicare”, Universitatea TRANSILVANIA din Braşov.
• Redactor la ziarul „Transilvania Expres”
• A debutat cu teatru în revista „Astra”.
• Co-autor al volumului „Junii 007. Antologia tinerilor scriitori braşoveni”, ed. AULA, Braşov, 2007
• Câştigătoare a premiului dramACUM în 2008, cu piesa „S-a întâmplat într-o joi”

Maraton de poezie

Ediţia a 9-a a Maratonului de Poezie, care are loc ca în fiecare an în seria de manifestări ale festivalului Etnovember.

Maratonul începe luni, 23 noiembrie la ora 15 şi se termină la ora 21:30, în sala TP8, BD. Eroilor 25, Facultatea de Litere Braşov.
Moderatori: Andrei Bodiu şi Caius Dobrescu

Este primul an în care membrii Luminei de Avarie au fost invitaţi să participe la eveniment. Aceştia sunt: Diana Bercu, Sabina Comşa şi el însumi 😛 A, şi să nu uităm de guru al nostru, Daniel Puia-Dumitrescu, care va citi între 20:40-20:50. Vă aşteptăm!