connexion monstrueuse entre un objet et son image

eram mort de-a binelea
doar un bulgăre de compasiune
pornit de departe –
la început haloul acela
din jurul neoanelor
efectul clorului
asupra înotătorilor
ce cuprinde apoi alte senzații
anonime rupte din context
rostogolindu-se la vale –
doar coca ei dulce cleioasă
mă mai putea învia

parcă-s făcut să număr erorile
șuruburile ce au trecut
de prima suprafață
fără s-o fixeze de a doua
să nu văd propria greșeală

pepene verde rostogolit prin
praful orașului dobrogean
voce aspră
delincvență minoră
limba ca un tăvălug în repaos
și cârcei de viță
din cine știe ce curte
mestecați înainte de un mojito

făceai parte dintr-un lung șir de
persoane obositor de interesante
și obositor de îndepărtate
de ce absorbeam cu înverșunare
felul tău de a fi
de ce felul meu de a fi nu promitea
n-avea magie

când situația a devenit intolerabilă
în locul meu a început să vorbească
o tanti hrănită cu telenovele
mă mut la ti mă ang te iub nu ple
ai suportat o vreme uimită
pe urmă ai dispărut