portal

după ploaie o lumină
de-ți vine să ascunzi repede în buzunar
orice gunoi de pe jos

pe coordonate spațio-temporale unde
radiațiile solare sunt resimțite
ca duioșie

intersecția strălucește ca o prismă
descompune realitatea în latențe

le voi trăi deodată pe toate