Compoziție cu nuanțe de negru

nu ți-e frică acum
că va înceta
țiuitul aparatelor
huruitul centralei
și că armata de cerșetori
din cap
își va uita cântecele?

nu ți-e frică
de miliardele de necunoscute
pe care le conții?

colaborează
schimbă informații despre tine

nuanțe de negru și
șuierul sângelui în urechi

nu ți-e frică să înțelegi
limbajul care operează
cu nuanțe de negru?

dincolo de fereastră
alte nuanțe
alte necunoscute
alte ritmuri