Începem

sau roţi putrezite în ploaie sau sex necunoscut
(ucideţi) sau privighetoare ticăloasă. hrana cu-
vintelor va sări din somn din piele de femeie

prea lungă e această noapte
dar eu aud o voce: primim acum la poartă tot
răul făgăduit (animale mult mai lungi rozînd cu
demnitate crucea) şi mai aud o voce: primim
acum în casă galbeni mâncători de cruce. târziu
când nici nu mai vreau să recunosc (prin grâu voi
trece călare) părinţii mei luptători alunecă încet
şi cu bucurie printre degetele de fiară fiară fiară

– Virgil Mazilescu –