Tensiune. Împăcare

Trupul ei, o tăietură din ziar
versus
părul, un strălucitor corn de cerb
cu sute de mii de ramificaţii.

 

Degete cuprinse de frenezia

unei epoci a industrializării

netezesc şi împletesc firele,

fabrică preşuri

pe care bărbaţii îşi vor şterge

cizmele.